Verzending - Levertermijn

De levertermijn voor bestellingen in België en Nederland zijn over het algemeen tussen 1 en 3 werkdagen voor alle producten die to-catch.be op voorraad heeft. Indien er een product niet op voorraad is, staat dit expliciet in de productomschrijving vermeld. In het geval producten niet op voorraad zijn, neemt to-catch.be contact met u op, zodra de geschatte leverdatum bekend is. To-catch.be doet er alles aan om zo veel mogelijk bestellingen binnen 5 werkdagen bij de klant te leveren, maar kan dit niet garanderen. Indien to-catch.be een product niet binnen 1 maand kan leveren, worden eventuele ontvangen sommen zonder interest terug gestort.

 

Verzendkosten

 

België

Nederland

Pakket aan huis (tot 50 €)

4,90 €

7,90 €

Pakket - Postpunt (tot 50 €)

3,90 €

5,90 €

Vanaf 50 €

Gratis

Gratis

Pakket andere landen in Europa (tot 100 €) = 10 €

Pakket andere landen in Europa (vanaf 100 €) = 0 €

 

 

 

Ontbindingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij to-catch.be.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet de klant to-catch.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor ontbinding, maar is hiertoe niet verplicht.

* Het formulier voor ontbinding vind je onderaan dit document.

Om de ontbindingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het ontbindingsrecht verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan to-catch.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan to-catch.be. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt to-catch.be zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst ontbindt, zal to-catch.be alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat to-catch.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te ontbinden. Bij verkoopovereenkomsten kan to-catch.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door to-catch.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

To-catch.be betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

***

Formulier voor ontbinding

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan To-catch.be
Rector De Somerstraat 34, 2845 Niel
Of via info@to-catch.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2020 - 2021 to-catch.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel